Om Oss

Om
Board Company

Hos Board Company är vår målsättning att ge styrelser verktyg i deras arbete. Vi har sedan 2011 utbildat mer än 5.000 europeiska ledare och styrelsemedlemmar genom vår intensiva styrelseutbildning, Board Certificate.

Efter att du genomgått vår utbildning är det viktigt för oss att du känner dig väl förberedd för arbetet i styrelser. Vi ger dig därför både teoretisk och praktisk erfarenhet för att lyckas i styrelserummet.

Specialister på styrelser

Board Company är specialister på styrelser. På vår välrenommerade styrelseutbildning Board Certificate undervisar ledande experter och professionella styrelsemedlemmar.

Vi ger dig både teoretisk och praktisk erfarenhet för att lyckas i styrelserummet.

Vilka är vi?

Board Company är ett nordiskt företag som grundades 2011. Vårt syfte är att tillgodose styrelsemedlemmars växande behov av att styrka sina kompetenser inom styrelsearbete. Vår uttalade målsättning är att se till att styrelsemedlemmar står gott rustade. Därför är Board Certificate en styrelseutbildning som fokuserar på det praktiska styrelsearbetet, med delar som, ekonomi, strategi och värdeskapande styrelsearbete.

Styrelseinspiration

Letar du inspiration till ditt styrelsearbete? Besök oss på Linkedin.

Här lägger vi regelbundet ut inspirerande och intressanta artiklar.

STÄLL DINA FRÅGOR TILL BOARD COMPANY

Malin Svensson
Country Manager

malin