Om
Board Company

Board Company grundades i Skandinavien år 2011. Vår vision är att tillsammans med vårt växande alumni-nätverk skapa en bättre verksamhet globalt. Vår mission är att leverera bästa praxis genom vårt intensiva utbildningsprogram och vårt forum för livslångt lärande. 

Vi stärker styrelseledamöter och chefer så att de kan erbjuda en ledarstandard som lyfter deras verksamhet, ger resultat och skapar betydande tillväxt. 

Våra internationellt erkända utbildningsprogram har i dag genomförts av över 5 000 europeiska toppchefer. 

Vi tar emot ansökningar från chefer, företagsägare/företagsledare och styrelseledamöter som vill stärka sin professionalism och sitt nätverk. 

I samarbete med

Därför vill vi stärka styrelserna

En välfungerande styrelse kan bidra till att garantera att ett företag drivs på ett ansvarsfullt sätt och kan bli framgångsrikt på lång sikt. Det innebär att en effektiv bolagsstyrning hjälper till att bygga upp tillit hos intressenterna, som innefattar aktieägare, kunder, medarbetare och samhället i stort. 

En ansvarsfull verksamhet med en god bolagsstyrning är också mer benägen att uppfylla lagmässiga krav och undvika juridiska tvister. Därtill kan en verksamhet med god bolagsstyrning lättare locka till sig investerare och långivare, som räknar med att företaget har förmågan att leverera goda resultat på lång sikt. 

Därför är det viktigt för alla företag att ha praxis för en effektiv bolagsstyrning på plats för att upprätthålla en ansvarsfull och hållbar verksamhet. Företagen bör säkerställa att deras styrelser består av kompetenta och oberoende ledamöter, att det finns interna kontrollsystem på plats för att minimera riskerna och att företagsledningen följer höga etiska standarder. 

Slutligen kan ett företag med en god bolagsstyrning dra nytta av en ökad tillit från intressenterna, vilket kan leda till större framgång och hållbarhet på lång sikt. 

STÄLL DINA FRÅGOR TILL BOARD COMPANY

Malin Svensson
Country Manager

Malin Svensson