BOARD CERTIFICATE

Intensiv 3-dagars
styrelseutbildning

På Board Certificate utbildas du av erfarna och professionella styrelsemedlemmar och experter. Det praktiska styrelsearbetet står i fokus under den intensiva utbildningen.

Få information om utbildningen

Få utbildningsinformation till din inkorg
  Få intyg på din styrelsekompetens med Board Certificate

  Board Certificate har utvecklats i samarbete med KPMG, Spencer Stuart och Carnegie samt en rad professionella styrelsemedlemmar.

  Under de två första dagarna läggs grunden för ditt styrelsearbete. Den tredje dagen testas du i vårt unika styrelsesimuleringsspel The Board Game.

  • Intyg på kompetenser
  • Inspiration från best practice
  • Senaste trender
  • Konkreta arbetsverktyg
  • Aktuell lagstiftning
  • Medlemskap i alumninätverk

  Ikon til bestyrelsesuddannelse

  icon
  UTBILDNING / VIDEO

  Ta reda på mer om vår styrelseutbildning Board Certificate

  Över 5.000 direktörer och styrelsemedlemmar i Europa har redan deltagit i vår styrelseutbildning. Utveckla dina kompetenser nu med ett Board Certificate.

  Beställ material
  Tre mænd i jakkesæt kigger på et dokument

  Charlotte Levert

  VP, Ericsson

  OM BOARD CERTIFICATE

  “Jag uppskattade verkligen kombinationen av teori och praktisk erfarenhet under tredje dagens simuleringsspel. Utbildningen är dessutom en bra möjlighet att nätverka med många duktiga ledare. Kan varmt rekommenderas!”

  Peter Åsberg

  SVP, Disruptive Materials

  OM BOARD CERTIFICATE

  “Professionellt genomförd och väl genomarbetad utbildning. Undervisarna har en mycket hög nivå vilket gör föreläsningarna givande. Ger en mycket bra grund för mig att stå på i mitt styrelsearbete”

  Lottie Knutson

  Kommunikationsexpert & styrelseledamot

  OM BOARD CERTIFICATE

  “Kommunikation är A och O för en välfungerande styrelse. På Board Certificate guidar jag deltagarna till en karriär i styrelserummet”

  Anders Runevad

  Styrelseordförande

  OM BOARD CERTIFICATE

  Som undervisare på Board Certificate kan jag bidra med praktisk erfarenhet av styrelsens roll i strategiprocessen. Det är ett ömsesidigt utbyte, då deltagarna bidrar med många intressanta inspel och idéer

  Erfarna och kompetenta undervisare.

  Utbildningen bygger på praktisk tillämpbarhet och presenteras av några av landets ledande toppchefer och experter.

  Anders Runevad

  Styrelseordförande
  Anders Runevad är tidigare VD för Vestas. Mellan 2013 och 2019 ledde Runevad den turnaround, som resulterade i nära en fördubbling av omsättning och en 600 procentig stigning i aktiekurs. Anders har 20 års erfarenhet från Ericsson, där han haft ledande befattningar. Hans styrelseuppdrag innefattar Nilfisk, Schneider Electric, Peab och MHI Vestas Offshore, där han är styrelseordförande.

  Charlotte Bohman

  Styrelseordförande
  Charlotte Bohman har lång erfarenhet av att arbeta i ledande befattningar, bland annat som marknadschef och VD, samt styrelsearbete. Genom många års styrelsearbete i olika typer av organisationer, både stora publika organisationer, ägarledda bolag, start–ups och ideella föreningar, har hon tillägnat sig en bred insikt om styrelsens roll för en organisations utveckling.

  Jakob Wijkander

  Partner
  Mannheimer Swartling
  Jakob Wijkander har betydande erfarenhet inom publik M&A och aktiemarknad.
  Han stöttar klienter vid exempelvis kapitalanskaffningar, börsnoteringar, offentliga uppköpserbjudanden, incitamentsprogram och bolagsstämmor.
  Därutöver biträder Jakob noterade bolag i bolagsstyrnings- och informationsgivningsfrågor.

  Patrik Marcelius

  Partner
  Mannheimer Swartling
  Patrik Marcelius har mångårig erfarenhet inom aktiemarknadsrätt och arbetar med offentliga uppköpserbjudanden, fusioner och samgåenden. Hans arbete innefattar också kapitalanskaffningar, marknadsnoteringar och rådgivning åt noterade företag. Patrik är ledamot av Stockholmsbörsens disciplinnämnd och har medverkat i ett flertal publikationer som föreläsare samt paneldeltagare.

  Johanna Hagström

  Senior Manager
  KPMG
  Johanna är auktoriserad revisor sedan 2012 och arbetar främst med större noterade bolag och har ett stort engagemang för ägarledda företag med erfarenhet av finansiella rapportering, styrning och intern kontroll samt hur man i samarbetet med revisorn kan utveckla dessa områden. Johanna har även bred erfarenhet från frågor kopplade till förvärv, obestånd och andra bolagstransaktioner.

  Jesper Swärd

  Senior Manager
  KPMG
  Jesper är auktoriserad revisor och har arbetat på KPMG sedan 2010. Han arbetar främst med större och medelstora svenska, internationella och noterade företag och har god erfarenhet av frågor rörande bolags-förvärvstransaktioner samt finansiella rapportering. Jesper har anlitats som utbildare inom revisionsutveckling och redovisning med fokus på intern kontroll, styrning och rapportering.

  Lottie Knutson

  Styrelseordförande
  Lottie Knutson är kommunikatören med bred internationell affärs- och ledarerfarenhet. Med spetskompetenser i snabb förändring, krishantering och styrelsens ansvar för IT-säkerhet. Lottie är tidigare kommunikationsdirektör i TUI Nordic och har haft uppdrag på utrikesdepartementet. Hon har erfarenhet av styrelsearbete, så som, Stena Line, Cloetta, H&M, Scandic Hotels och Wise Group.

  Utbildningens utformning

  Under den första utbildningsdagen läggs grunden för ditt styrelsearbete. Experter från Mannheimer Swartling och KPMG riktar fokus mot styrelsens ansvar och ekonomiska roll. Du blir väl insatt i styrelsens skyldigheter, lagar och regler samt i riskhantering, ekonomistyrning och rapportering.

  När juridik- och ekonomidelen är på plats går vi in på det värdeskapande styrelsearbetet. Med hjälp av professionella styrelsemedlemmar tittar vi på hur du skapar värde i ditt styrelsearbete – utöver att granska ekonomi och formalia.

  Under utbildningens andra dag riktar vi fokus mot de olika aspekter av styrelsearbetet som du förr eller senare kommer att arbeta med.

  Professionella styrelsemedlemmar och ledande experter undervisar i strategiprocessen, tillväxtfinansiering, köp och försäljning av företag, styrelsens roll i kommunikation, styrelserekrytering och utvärdering med mera.

  Under den tredje dagen testas deltagarna i The Board Game, ett specialutvecklat interaktivt simuleringsspel om professionellt styrelsearbete. Styrelsespelet är upplagt som ett avancerat case med en rad utmaningar som sätter deltagarnas överblick på prov och skärper förmågan att hantera kommersiella, strategiska, juridiska och ekonomiska utmaningar och dilemman.

  Övningen ger dig också möjlighet att riskfritt och konfidentiellt testa de nya verktyg som du fått stifta bekantskap med under de båda första dagarna.

  Mer om styrelseutbildningen

  I Board Company har vi sedan 2011 arbetat med att förbereda styrelsemedlemmar, på det som vi upplever som ett stigande ansvarskrav i många styrelser. Därför vet vi också hur viktigt det är, att du är ordentligt rustad när du axlar ansvaret som styrelsemedlem.

  Bakgrunden för utbildningen

  I Board Company har vi sedan 2011 arbetat med att förbereda styrelsemedlemmar, på det som vi upplever som ett stigande ansvarskrav i många styrelser. Därför vet vi också hur viktigt det är, att du är ordentligt rustad när du axlar ansvaret som styrelsemedlem.

  En god styrelseutbildning ger dig nödvändiga verktyg och gör dig i stånd att bli en ännu bättre och effektivare styrelsemedlem – och samtidigt minimera ditt personliga betalningsansvar.

  Tillsammans med flera av Sveriges ledande konsulter och företag har vi utvecklat en kort och intensiv styrelseutbildning på högsta professionella nivå.

  Utbildningen leds av framstående experter och erfarna styrelseordförande och tar utgångspunkt i det praktiska styrelsearbetet – inte bara i teori och lagstiftning.

  Stärk ditt nätverk

  I samband med utbildningen hålls en nätverksmiddag den första kvällen. Där får deltagarna möjlighet att lära känna varandra bättre över en trerättersmiddag.

  Efter utbildningen knyts du till vårt alumninätverk och bjuds in till våra alumni-evenemang. Evenemangen kommer att ha fokus på nya trender inom styrelsearbetet, så att du hela tiden håller dig uppdaterad. Här får du även möjlighet att möta de tidigare deltagarna från styrelseutbildningen.

  Plats och inkvartering

  Board Companys styrelseutbildning hålls i en elegant miljö på Grand Hotel på Blasieholmen, i hjärtat av Stockholm och med utsikt mot vattnet.

  Få information om styrelseutbildningen

  Vi kontaktar dig inom 24 timmar

  Beställ material här

  Board Company

  Artillerigatan 6
  114 51 Stockholm

  Kontakta oss

   Vi svarar dig inom 24 timmar