GDPR

Bearbetning av potentiella kursdeltagare

Vi sparar information om företaget du arbetar på, ditt namn, din titel samt e-post och telefonnummer för att veta när vi kan kontakta dig igen, eller för att veta att du inte vill att vi kontaktar dig igen. Om vi inte kontaktat dig de senaste 24 månaderna, raderar vi informationen, du kan också be oss om att radera detta tidigare.

Hantering av kommunikation gällande Board Companys arrangemang

Du som är intresserad av att hålla dig uppdaterad om kommande utbildningstillfällen och praktisk information häromkring, får en förfrågan om samtycke av oss, vid samtycke sparar vi information om företaget du arbetar på, ditt namn, din roll, samt din mailadress. Data sparas till dess att du meddelar oss att du vill att den ska raderas.

För kommande och tidigare kursdeltagare

Vi sparar den data som är relevant för att kunna fullgöra våra leveranser till dig. Efter det att du avslutar din utbildning hos Board Company, raderas all personlig data som kan anses som känslig, exempelvis specialkost eller andra liknande behov.

Vi lagrar följande data:

  • Namn
  • Företagsnamn
  • Företagets faktureringsadress och information om specifik märkning av faktura
  • Roll i företaget
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Vilken kurs du är deltagare på
  • Specialkost eller andra specifika önskemål som påverkar den produkt vi levererar till dig

 Syfte med sparad data

Företagsnamn, adress, namn, faktureringsuppgifter och telefonnummer lagras så att vi kan se vilket utbildningstillfälle du har rätt att deltaga på. Dessa uppgifter krävs enligt bokföringslagen.

Telefonnummer och e-postadress lagras för att kunna kalla dig till den beställda utbildningen, samt ge information häromkring. Uppgifterna används enbart av Board Company. Kontaktuppgifter såsom företag, namn och e-postadresser (ej känslig data) kan delges tredje part som är direkt involverad i leverans av den aktuella produkten. Exempelvis vid övernattning, då övernattningsstället har behov för detta.

Information om specialkost och övriga önskemål sparas om du givit Board Company denna info till Board Company, för att ge dig bästa möjliga upplevelse under vår utbildning.

I det fall att du delar med dig av erfarenheter/förväntningar eller liknande, lagras den data för att kunna tillmötesgå dig och maximera ditt utbyte av vår utbildning.

Vilken utbildning du har varit med på lagras för att kunna bjuda in dig till alumnievent och vidareutbildning, du kan alltid kontakta oss om du inte önskar att vara en del av alumninätverket.