Uppdragsförmedling

Tillgång till
styrelsekandidater

Board Company arbetar för att stärka styrelsearbetet i Sverige. Vi har över 2.000 ledare och styrelsemedlemmar i vår databas–samtliga kvalificerade till styrelsearbete och advisory boards.

Vi kan hjälpa dig med att hitta passande kandidate
– helt utan kostnad.

Kostnadsfri förmedling av styrelsekandidater

Vi hittar din nästa styrelsemedlem bland de över 2.000 kandidater, som genomgått vår styrelseutbildning, Board Certificate

När nihar beskrivit vilken typ av profil nisöker, hittar vi ett antal passande kandidater och kontaktar dessa med information om uppdraget. Kandidaterna ansöker därefter direkt till er, och ni står själva för intervjuer och urvalsprocess.

Det är helt utan krav på att välja en av våra kandidater och det kostar er inte något.

Ikon for bestyrelsesformidling

Publicera enkelt er styrelsepost och få kandidater skickadetillinkorgen

Fyll i dina uppgifter, så skickar vi en länk där du kan berätta mer om styrelseuppdraget!

  Vi hjälper dig på ett smidigt sätt i processen om att hitta din nästa styrelsemedlem. Detta är enkostnadsfri service från Board Company

  Mer om uppdragsförmedling

  Med ett stort kontaktnät av styrelsemedlemmar och kandidater över hela landet,har vi på Board Company en unik möjlighet att hjälpa er med att förmedla kompetenta kandidater till er styrelse.I sista steget är det dock enbart ert eget beslut, vilkaav våra kandidater niväljer att gå vidare med.

  Hur kan denna service vara gratis?

  I Board Company arbetar vi för att stärka styrelsearbetet i Sverige, genom vår specialutvecklade styrelseutbildning, Board Certificate. Genom våra duktiga alumnervill vi höja kompetensen och det värdeskapande arbeteti landets styrelseroch därför erbjuder vi denna kostnadsfria service.

  Kan vi tackanej till kandidater?

  Absolut, nikan tacka nej till kandidater som niinte finner passande.

  Vad gör oss attraktiva för er?

  Vi har många olikakandidatermed vittskilda egenskaper.Oavsett om ni står inför en turnaround,växtresa, internationalisering eller något helt annat, kan vi hjälpa er med att hitta passande kandidater.

  Hur lång tid tar det innan vi får de första ansökningarna?

  Inom 7 dagar vill ni normalt börja få meddelande från intresserade kandidater, som är utvalda och validerade av oss.

  Kan Board Company hållas ansvarigaom samarbetet misslyckas?

  Board Company hjälper er enbart med första steget, därvi utvärderar behovet och kontaktar ett antal utvalda kandidater. Dessa kandidater väljer själv att ta dialogen vidare med ert bolag och Board Company kan således inte hållas ansvariga för vidare dialog och eventuellt samarbete med kandidaten. Vi kandock återigen bistå med hjälp till nya kandidaterom ett samarbete skulle misslyckas.

  Vad ska vi vara särskiltuppmärksammapå?

  Var så specifik som möjligt i vad ni söker hos er nästa styrelsemedlem, det ger oss möjlighet att optimera och hänvisa de mest passande kandidaterna till er.